Logg på | Bli medlem nå 
Europa > Latvia >

Se stort kart

 Har vært der 0 |   Flott sted 0 |   Ønsker å reise dit 0 |   Skrive en omtale 0 |  

Latvia er historisk oppdelt i Livland og Kurland. Etter at den tyske biskop Albert gikk i land i 1201 og grunnla Riga så ble området dominert av Den tyske Orden fram til 1500-tallet. Etter det fikk Polen-Litauen st¸rre innflytelse. I 1621 ble Livland erobret av den svenske kongen Gustav II Adolf, og det ble svensk i 1629. På slutten av 1600-tallet drev Kurland gruvene på Eidsvoll og Kongsberg og forpaktet Flekker¸ya ved Kristiansand. Hertugd¸mmet Kurland forble selvstendig. Etter slaget ved Poltava i 1709 så ble Livland russisk, og Kurland fulgte etter i 1795. 18. november 1918 erkl¿rte Latvia seg selvstendig fra Russland og fikk sin frihet 11. august 1920. 17. juni 1940 ble landet okkupert av sovjetiske styrker og ble en sovjetrepublikk. 58 000 latviere ble massedeportert til Sibir i 1941 og 1949.
6. september 1991 ble Latvia selvstendig fra Sovjetunionen.
I 2004 så gikk Latvia inn i både EU og NATO.

Politikk
Latvia har en tokammeret nasjonalforsamling (Saeima) med 100 representanter som blir direkte valgt for perioder på fire år. Presidenten blir valgt av nasjonalforsamlingen for perioder på fire år. Presidenten utnevner statsministeren som utpeker sin regjering, som må vinne en tillitsvotering i nasjonalforsamlingen.
20. september 2003 resulterte en folkeavstemning i en 66,9% ja-stemme for å gå inn i EU. 1. mai 2004 gikk Latvia inn i unionen. Landet har v¿rt NATO-medlem siden 29. mars 2004.

Geografi
Store deler av Latvia er skogkledt, og landet har over 12.000 små elver og over 3.000 sj¸er. Lubânas er Latvias st¸rste innsj¸ (82 km²). Daugava er den lengste elven. Elvens totale lengde er 1020 km, hvorav 367 km i Latvia.
Mestparten av landet består av frukbare lavlandssletter, med noen åser ¸st i landet. Det h¸yeste punktet er Gaiziòkalns (eller Gaiziòð), som er 312 moh.

I nordvest så ligger Rigabukta ut mot ¨stersj¸en. Hovedstaden Riga ligger innerst i denne bukta ved utl¸pet til elva Daugava (tidligere Dvina eller Dyna på norsk). Andre st¸rre byer er Daugavpils lenger opp langs elva og Liepâja langs vestkysten.
Latvisk klima er maritimt og temperert, med kj¸lige sommere og moderat kalde, våte vintre.

Økonomi
Etter frigj¸ringen har Latvia avskaffet plan¸konomien og gått over til privat eie av selskaper, banker og land. Staten har dog beholdt delvis eierskap i noen store selskaper. Latvia ble WTO-medlem i februar 1999 og EU-medlem i mai 2004.

Overgangs¸konomien til Latvia ble hard rammet av den russiske krisen i 1998, og etter dette så har latviske myndigheter og selskaper orientert seg mer mot eksport mot EU-land. Dette har minsket Latvias avhengighet av Russland.

Gjenv¿rende problemer går på budsjettunderskudd og korrupsjon. Regjeringen fors¸ker å effektivisere skatteinnkrevingen for å få bukt med noe av underskuddet.
Bruttonasjonalproduktet var 26,53 milliarder amerikanske dollar i 2004.

Demografi
Latviere er de opprinnelige innbyggerne i Latvia. Bare rundt 60% av landets innbyggere er etniske latviere. Nesten 29% er av russisk herkomst, og de utgj¸r den st¸rste minoriteten i landet. I noen byer, for eksempel Daugavpils og Rçzekne, så er russere til og med i majoritet. Minoriteter fra andre land slik som Hviterussland, Ukraina, Polen og Litauen bor også i Latvia. Denne blandingen av folkeslag er stort sett et resultet av massiv innvandring under sovjettiden, hvilket reduserte andelen etniske latviere i landet fra rundt 80% i 1935 til 52% i 1989.

Språk
Latvisk er et indoeuropeisk språk av den ¸stbaltiske språkgruppe. Det skrives med latinske skrifttegn, men har egne diakritiske tegn som i hovedsak er hentet fra det tsjekkiske alfabetet. Språket er n¿rmest i slekt med samogitisk, litauisk og de nå utd¸dde gammelpr¸yssisk og selisk.

Kultur
Latvisk kunsthåndverk inkluderer keramikk og lint¸y.
Latvisk matkultur dreier seg typisk om enkel bondemat. Akkurat som i landene rundt så er vanlige ingredienser poteter, hvete, bygg, kål, l¸k, egg og svinekj¸tt. Tradisjonell latvisk mat er ofte ganske fet og uten bruk av mye krydder.

Eksempler på tradisjonell mat inkluderer grå erter med l¸k og bacon, surkål, kald r¸dbetsuppe og potetsalat (rosols). Drikke er ¸l eller en drikk kalt kvass, laget på malt av bygg.
Lativa har en spesiell tradisjon med små vers på fire linjer, kalt dainas. Mange tusen av disse versene verserer fremdeles på folkemunne. Tradisjonen gjenfinnes også til en viss grad i Litauen. I 1878 bestemte en gruppe intellektuelle latviere i Moskva seg for å samle og utgi dainas i bokform. Oppgaven var st¸rre enn de ventet, og f¸rst 40 år senere ble det siste bindet i samlingen publisert. Den mest kjente personen fra dette prosjektet var Kriðjanis Barons (f¸dt 31. oktober 1835, d¸d 8. mars 1923). Totalt ble 217.800 vers samlet inn (inkludert varianter).
Populære reisemål

  #1  RigaSponsede lenker fra Abby The Traveler
Lufthansa - Online-bestillinger
lufthansa.com

Online-bestillinger på lufthansa.com inkluderer Miles & More-bonuser, billettpriser som inkluderer alt og gratis mat og drikke ombord.


Lufthansa - Online-bestillinger
lufthansa.com

Lufthansa er et av verdens ledende flyselskaper og betjener mer enn 410 destinasjoner i over 100 land.


Nordic Choice Hotels - Online-bestillinger
nordicchoicehotels.no

Nordic Choice Hotels er Nordens største hotellkjede med over 160 hoteller på mer enn 100 destinasjoner


Abby The Traveler
Gir deg informasjon og tips om steder rundt i verden...
Om oss | Personvern | Betingelser for bruk | Bli medlem | Eiere  

Copyright  2012 - 2022